);

Optie Inkomsten: Optie expiratie september 2019

Naast het beleggen in dividend aandelen schrijf ik ook opties om extra inkomsten te generen. Afgelopen vrijdag was de optie expiratie van september. In deze post rapporteer ik over de opties met expiratie datum 2019 waar ik posities in had.

In totaal heb ik 2 posities gesloten met een gerealiseerde winst na aftrek van kosten van €309,50. Hiermee komt mijn totale gerealiseerde winst door optie premies uit op €769,45.

 • Doorrollen 2 ING P10.00 20SEP19 naar oktober – €36 extra premie inkomsten:
  In augustus heb ik 2 put opties ING 10,00 september 2019 verkocht voor €1,34 per optie. Op 16 september heb ik deze 2 opties teruggekocht voor €0,32 per optie en daarna doorgerold naar oktober door 2x de ING put 10,00 oktober 2019 te verkopen voor €0,44 per optie.

  Dit is de 2e keer dat ik deze positie doorrol. De gemiddeld ontvangen premie per contract is €31,75 na aftrek van kosten. Aangezien de koers van ING net onder de €10 beweegt rol ik deze serie door met de hoop dat de koers iets stijgt en deze volgende maand waardeloos aflopen.
 • Doorrollen 3x AGN P4.20 20SEP19 naar oktober – €6 extra premie inkomsten:
  In augustus heb ik deze serie verkocht voor €45 per contract en in de expiratieweek in september heb ik deze teruggekocht voor €38 per contract. Daarna heb ik 3x AGN P4.20 18OKT19 verkocht voor €40 per contract. Na aftrek van kosten heb ik per contract gemiddeld €22,75 ontvangen.

  Op het moment van schrijven noteert AGN €3,86. Aegon moet dus een redelijk fors ritje van bijna 10% maken om deze serie waardeloos af te laten lopen. In oktober zal ik herbeoordelen hoe met deze positie om te gaan.
 • Doorrollen 10x AGN P4.00 20SEP19 naar oktober – €60 extra premie inkomsten:
  Deze positie heb ik in mei van dit jaar gestart door 10 contracten te verkopen tegen een prijs van €26,20 per contract. De koers zat in de expiratieweek een paar procent onder de strike prijs en een paar dagen voor de expiratie heb ik alle 10 de contracten terug gekocht tegen €18 per contract.

  Daarna heb ik 10 AGN P4.00 18OKT19 verkocht tegen een prijs van €24 per contract. Na aftrek van kosten heb is mijn gemiddelde opbrengst per contract €29,65.

  Het zou mooi zijn als bij de volgende expiratie Aegon de €4 kan aantippen en deze 10 contracten waardeloos expireren en ik de totaal ontvangen premie van €296,50 als gerealiseerde winst kan bijschrijven.
 • Sluiten 1x RD P26.00 20SEP19: winst €204,30
  In november 2018 heb ik deze put verkocht voor €221. Aangezien de koers van Royal Dutch Shell een paar procent boven de strike lag was ik van plan deze optie waardeloos te laten aflopen, maar door de volatiliteit op de oliemarkt door de drone aanval op olie-installaties in Saudie-Arabië heb 3 dagen voor expiratie er toch voor gekozen om deze serie terug te kopen voor €15.

  Met de terugkoop is deze positie gesloten en heb ik een winst na aftrek van transactiekosten gerealiseerd van €204,30.

  Na het sluiten van deze positie heb ik de put RD P26.00 20MAR20 verkocht voor €156. Dit is een nieuwe positie.
 • Sluiten 3x ING P9.40 20SEP19: winst €105,20
  In augustus heb ik deze positie gestart tegen gemiddeld €44,33 per contract. In de expiratieweek was de koers ruim boven de €9,40. 3 dagen voor expiratie heb ik de contracten teruggekocht tegen €7 per contract.

  De koers van ING was in een paar dagen tijd fors gestegen en ik heb besloten de winst te realiseren en de contracten terug te kopen en niet het risico te lopen dat de koerst zou terugvallen.

  Op deze positie heb ik na aftrek van kosten een winst van €105,20 gerealiseerd. Ik heb geen nieuwe positie in ING gestart.

Disclaimer: Ga niet met opties aan de slag voordat je goed weet wat de risico’s zijn en zonder goed beoordeeld te hebben wat de financiële impact kan zijn wanneer de beurs daalt en de aandelen toegewezen worden tegen een lagere prijs dan dat je via de uitoefenprijs van de opties betaalt.

Voordat je extra inkomsten probeert te genereren via het schrijven van opties is het verstandig om je goed in te lezen in de theorie en vooral klein te beginnen.