);

Koop 540 aandelen Koninklijke BAM Groep

Afgelopen week heb ik 540 aandelen Koninklijke BAM Groep gekocht tegen een gemiddelde prijs inclusief kosten van €2,56. Dit is voor mij een ander soort aankoop dan dat ik gebruikelijk doe. Normaal gesproken hanteer ik een buy and hold strategie. Ik heb alleen op dit moment niet erg veel bedrijven hoog genoeg om mijn watchlist staan.

Mijn watchlist staat vol met fantastische bedrijven, maar dan wel vaak met prijs die rond het hoogste niveau ooit beweegt. Ik heb daarom deze keer voor een opportunity buy gekozen. Ik verwacht Koninklijke BAM Groep een paar jaar aan te houden, maar ik verwacht niet dat Koninklijke BAM een buy and hold positie is.

De reden hiervoor is dat mijn aankoop vooral gedaan is op basis van de huidige koers die ik als laag zie in combinatie met een aantal scenario’s die ik zelf heb doorgerekend om een gevoel te krijgen bij de potentiële winst per aandeel en dividend de komende jaren.

Het resultaat van dit jaar staat bij Koninklijke BAM onder druk door meerdere voorzieningen die getroffen zijn op lopende projecten. Daarom heeft BAM op 8 juli een winstwaarschuwing gepubliceerd. Kernpunten uit dit persbericht:

  • Outlook resultaat voor belastingen verlaagd naar ongeveer 1% van een eerdere outlook van 2% – 4%.
  • Hogere kosten dan verwacht voor meerdere projecten in Duitsland (+/- €65m) en één project van BAM International (+/- €25m).
  • Verwachting is dat deze kostenoverschrijding deels verhaalbaar zijn.

Op basis van dit persbericht is de koers van BAM onderuitgegaan en gedaald van €4,00 naar grofweg €2,50. Kortom bloedbad.

Toch start ik nu een positie in dit bedrijf, omdat ik de waardering op een erg laag niveau vind zitten als ik op basis van een aantal scenario’s de geschatte winst voor de komende jaren ga berekenen. In deze berekening zijn met name de afschrijvingen op verlieslatende projecten cruciaal. Als dit jaar de pijn is genomen en de komende jaren deze extra afschrijvingen 75% lager zijn dan in dit jaar dan is het feest. Ik kom dan op een dividend potentieel uit van tussen de €0,15 en €0,25 per aandeel. Dit is potentieel een yield van tussen de 5,8% – 9,8%.

De onderkant van de range krijg ik als er hoge CAO’s voor bouwvakkers worden afgesloten, de groei beperkt is door PFAS/ NOx perikelen, extra afschrijvingen op 75% van 2019 niveau en BAM marginaal in staat blijkt om de doelstelling om bij het afsluiten van contracten kwaliteit in plaats van kwantiteit na te streven.

De bovenkant van de range krijg ik in het scenario met een gemiddelde CAO stijging waarbij deze voor een derde wordt goedgemaakt door efficiency verbeteringen, beperkte omzetgroei van een paar procent, extra afschrijvingen op 75% van het niveau van 2019 en margeverbetering door aantrekken van een hogere kwaliteit projecten.

Vooral de lagere afschrijvingen én margeverbeteringen door kritischer te zijn op het afsluiten van projecten werken super hard door op de bottomline van BAM.

De resultaten van Koninklijke BAM Groep zijn cyclisch en het dividend daardoor ook. Over de afgelopen 10 jaar zijn de volgende dividenden uitbetaald:

Ik verwacht dat over 2019 een lager dividend uitbetaald gaat worden en dat dit ergens tussen de €0,08 en €0,10 gaat zijn. Op basis van €0,08 dividend stijgt met verwachte dividendinkomen volgend jaar met €43,20.

Ondanks dat het dividend flink fluctueert, is het dividend over de afgelopen 10 jaar inclusief de jaren met een nul of marginaal dividend gemiddeld 7,9 cent geweest. Bij de huidige koers geeft dit een yield van 3,1%. Dit is voor mij voldoende een de aandelen een tijdje op de plank te leggen.

Wanneer er geen verdere lijken uit de kast komen en volgend jaar de winst niet meer beïnvloed wordt door ‘eenmalige afschrijvingen’ dan kan de koers terug richting de €4 à €5 gaan en ga ik herbeoordelen of ik de positie ga aanhouden en of ik BAM dan inmiddels als een buy and hold positie ben gaan zien of dat ik ga verkopen en de opbrengst van deze opportunity buy ga herbeleggen in stabiele buy and hold aandelen.

Voor de jaren daarna is het op basis zou dit kunnen stijgen naar €81 tot €135 al is mijn berekening maar een schatting en geen garantie voor de toekomst.