);

AGNC Investment haalt 25% van het dividend af

Bij het doornemen van een aantal oude persberichten zie ik dat begin deze maand heb gemist dat AGNC het maanddividend heeft verlaagd met 25% naar 12 dollarcent per maand.

Gevolg hiervan is dat mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen daalt met $50,40.

AGNC Investment is een REIT met investeringen in the agency mortgage-backed securities markt. Bedrijven actief in deze markt lenen doorgaans kapitaal met een korte looptijd tegen een lage rente om dit geld te investeren in langlopende hypotheken met een hogere rente. Deze bedrijven keren vaak een hoog dividend uit, maar kennen wel een groot risico. De waarde van de hypotheken is van groot belang op het rendement.

De hypotheken worden vaak door andere partijen afgesloten en dan doorverkocht aan eindbeleggers. De eindbelegger betaalt vaak een hogere prijs voor de lening dan de actuele stand, omdat nog jarenlang geprofiteerd kan worden van de hogere rente op een hypotheek ten opzichte van de korte, lage rente die wordt betaald over de leningen die een mREIT zelf aangaat.

Risico bestaat uit voortijdige aflossingen, want dan gaat de premie verloren die over de lening is betaald. Daarnaast bestaat in de huidige markt het risico dat de waarde daalt van de hypotheekleningen door rente stijgingen of door hoge aanbod op de markt van partijen die dit soort producten proberen te verkopen om liquiditeit te genereren.

Hierdoor hebben veel mortage REITs de afgelopen maand margin calls ontvangen van de instellingen die geld geleend hebben. Een aantal heeft mREIT’s heeft hier grote moeite mee gehad of soms zelf aangegeven niet aan deze verpichting te kunnen voldoen.

Bij AGNC Investment speelt dit minder, want zij zijn één van de grotere en stabielere partijen in de markt. Er zijn margin calls geweest, maar daar heeft AGNC aan kunnen voldoen.

Wel wordt gekozen om het dividend te verlagen om meer cash binnen het bedrijf te houden.

Zelf heb ik graag een klein deel van mijn geld in dit soort partijen geïnvesteerd vanwege de constante cashflow die dit maandelijks oplevert, maar ik kan me voorstellen dat voor veel dividendbeleggers de fluctuaties in dividend te extreem zijn bij mortgage REIT’s.