);

ECB vraagt banken om langer het dividend te pauzeren

Vandaag heeft de Europese Centrale Bank de banken gevraagd om tenminste tot januari 2021 geen dividend te betalen of eigen aandelen in te kopen.

Dit om te zorgen dat de kapitaalbuffers op orde blijven en er voldoende kapitaal buffers aanwezig zijn om kredieten te blijven verlenen.

De ECB noemt dit een advies, maar ik kan me voorstellen dat dit door de banken als dwingend advies wordt gezien, omdat het anders in een latere fase anders misschien tegen je wordt gebruikt indien van de ECB gebruik gemaakt moet worden voor leningen of herstructureringen.

De ECB gaat in het 4e kwartaal opnieuw beoordelen of er op dat moment reden is om te adviseren het dividend weer te kunnen hervatten. Gezien de huidige ontwikkeling van Covid-19 die ik niet als heel positief zie en de economische dip/recessie die in mijn ogen gaat volgen verwacht ik eigenlijk niet dat de komende kwartalen er dan iets gaat veranderen aan de visie van de ECB.

Voor mijn portefeuille heeft dit als gevolg dat ik voorlopig nog geen dividendhervatting bij ING verwacht. Voor de belegger kan het misschien nu wel interessant zijn om bankaandelen te kopen nu de prijzen laag zijn, wel vind ik het moeilijk in te schatten hoe bankwinsten in een post-Covid tijdperk eruit gaan zien.

Voor mij voelt het alsof de banken de voorzieningen al direct fors opgehoogd hebben in de afgelopen kwartalen waardoor toekomstige afschrijvingen gedekt zijn, maar dit is moeilijk te voorspellen. Er hoeven maar een paar echt grote bedrijven om te vallen en dan kan een buffer snel anders zijn.

Het blijft nog echt afwachten hoe Covid-19 en de economie zich gaan ontwikkelen, maar op de hele korte termijn ben ik bang nog geen dividend te ontvangen vanuit bankaandelen.