Dividendverhoging #5: Qualcomm

Qualcomm heeft in een persbericht aangegeven het kwartaaldividend met 5% te verhogen. Het kwartaaldividend stijgt van $0,65 naar $0,68.

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van het Qualcomm dividend af te lezen.

De groei van het dividend neemt af, maar 5% groei is nog steeds een groei waarvan ik vrolijk wordt. Naast de uitkering van dividend is Qualcomm ook behoorlijk actief geweest in het inkopen van eigen aandelen.

Als onderdeel van een stock repurchase program is het aantal uitstaande aandelen van Qualcomm in 2020 afgenomen met 5,8%.

Ik bezit 20 aandelen Qualcomm. Mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten stijgen door de verhoging van het Qualcomm dividend met $2,40.

Qualcomm verhoogt het dividend met 4,8%

Vandaag heb ik het kwartaaldividend ontvangen van Qualcomm en ik ben hier positief verrast door een dividendverhoging met 4,8%.

Het kwartaaldividend is verhoogd van $0,62 naar $0,65.

Ik heb 30 aandelen Qualcomm dus door deze verhoging stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met $3,60.

De laatste 7 jaar is de jaarlijkse samengestelde groei gemiddeld rond de 15%, maar de laatste jaren is de groei gemiddeld lager. Payout zit grofweg op de 50% als langjarig gemiddelde.