Dividendverhoging #9: Simon Property Group

Simon Property Group heeft aangegeven het dividend te verhogen met 7,7% naar $1,40 per kwartaal. Dit is nog steeds beduidend lager dan de $2,10 die voor corona werd uitgekeerd, maar het is goed om te zien dat het dividend weer iets verhoogd kan worden.

Simon Property Group is één van de grotere posities in mijn portfolio en het is dus fijn om juist op deze positie een relatief grote dividendverhoging te krijgen.

Door de verhoging van het dividend van Simon Property Group stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met $12,80.

Koop 18 aandelen Simon Property Group (SPG)

Deze maand heb ik naast de verdubbeling van mijn positie in EPR Properties ook 18 aandelen in Simon Properties Group gekocht voor een prijs inclusief kosten van $60,30.

Hierbij gaat eigenlijk dezelfde redenatie op als bij EPR Properties, al vind ik het risico bij Simon Property Group iets lager.

Simon Property Group is een van de grootste uitbaters van winkelcentra in de wereld. Simon Property Group heeft voornamelijk investeringen in winkelcentra met een hoge kwaliteit die nog steeds in staat zijn om grote bezoekersaantallen te genereren. Hierdoor zijn de shopping centers van Simon Property zeer aantrekkelijk voor huurders.

Op het moment zijn alle winkelcentra van Simon Property gesloten in de VS vanwege Covid-19. Dit heeft natuurlijk een enorme impact op de koers van dit bedrijf. Hierdoor is de koers van SPG dit jaar met ruim 60% gedaald.

Simon Property groep heeft op dit moment $8,40 per jaar. Hiermee is de yield op basis van de $60,30 die ik nu heb uitgegeven per aandeel 13,9%. Gezien de sluiting van de winkelcentra is het absoluut realistisch dat dit jaar een aantal dividendbetalingen gepasseerd gaan worden, maar voor de lange termijn verwacht ik dat SPG in staat is om weer een normale cashflow te genereren. Wel kan deze misschien op korte en middellange termijn lager zijn, door het failliet gaan van een aantal huurders.

Op basis van het huidige dividend stijgen mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten met $151,20, maar zoals gezegd ben ik niet verrast of teleurgesteld als dit jaar een aantal dividendbetalingen overgeslagen gaan worden.