Koop van 4 aandelen UnitedHealth Group

Mijn eerste aankoop van 2021 bestaat uit de koop van 4 aandelen van de Amerikaanse verzekeraar UnitedHealth Group. UnitedHealth Group is een grote zorgverzekeraar met een omzet van meer dan $250 miljard. UnitedHealth Group betaalt op dit moment $5 per aandeel aan dividend. Ik verwacht op basis van het huidige dividend dat mijn jaarlijkse dividend inkomsten stijgen met $20 perj aar.

UnitedHealth Group:

Zoals genoemd in de introductie van deze post is UnitedHealth Group een zeer grote zorgverzekeraar. Het overgrote deel van de omzet wordt ook gemaakt door het verkopen van ziektekostenverzekeringen aan consumenten en klanten die een polis voor een groep consumenten afsluit, zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat polissen voor de werknemers afsluit.

UnitedHealth Group is via dochter Optum ook actief in het aanbieden van administratieve diensten op basis waarvan organisaties hun operationele executie efficiënter kunnen maken.

Voor UnitedHealth Group is de omvang van groot belang, want hoe groter een zorgverzekeraar is hoe beter het bedrijf in staat is om kortingen bij leveranciers uit te onderhandelen. Daarom heb ik voor een belegging in de sector voor zorgverzekeringen niet lang gekeken naar kleinere concurrenten met een beter groeiperspectief.

In het geval van UnitedHealth Group is het best lastig om een kleinere concurrent met beduidend beter groeiperspectief te vinden, want UnitedHealth Group heeft zelf een groeipercentage van 6% – 7% de afgelopen 2 jaar. Hiervoor was het percentage groter dan 10%.

Daarnaast is de Return on Assets en Return on Equity ook hoog. UnitedHealth Group heeft een payout ratio onder de 30%. Van alle winst die achter blijft in het bedrijf wordt een deel gebruikt om eigen aandelen in te kopen en het restant kan gebruikt worden om investeringen in het bedrijf te financieren. Afhankelijk van hoeveel vreemd vermogen wordt gebruikt kan het rendement op basis van de huidige ROA en ROE tussen de 7% – 23% zijn als het management in staat is om vergelijkbare investeringen te vinden als in het verleden.

Dividend:

Het dividend van UnitedHealth Group is de afgelopen jaren hard gegroeid, maar wel in combinatie met een payout ratio die rond de 30% blijft.

Op dit moment is het dividendrendement van UnitedHealth Group 1,5%. Hiermee voeg ik dus een aandeel toe met een relatief lage dividend yield.

Conclusie:

Ik heb met de aankoop van 4 aandelen UnitedHealth Group een verzekeraar aan mijn portfolio toegevoegd met een relatief lage yield, maar wel met een bovengemiddeld groeipercentage. Dit soort bedrijven wil ik dit jaar relatief gezien meer toevoegen dan bedrijven die een bovengemiddelde yield hebben, maar met een laag groeipercentage.

Ik heb dit jaar nog geen targets voor mijzelf geformuleerd dus ik kan deze investering nog niet toetsten aan mijn eigen beleggingscriteria voor dit jaar. Ik worstel hier nog met het bedrag dat ik gemiddeld elke maand wil gaan storten en hoe ik mijn stortingen wil alloceren over dividendaandelen, groei aandelen en technologie aandelen.

Hier ga ik deze maand nog een keer goed over nadenken, maar het kan ook zijn dat ik het simpel ga houden en dit jaar geen minimale storting ga formuleren in mijn targets, omdat hier met de oplevering van een huis en alle bijkomende kosten ik minder goed in staat ben om redelijk exact te bepalen hoeveel ik aan vrije middelen beschikbaar heb om in aandelen te beleggen.

De 6 tech beleggingen van Mooi Dividend

Al meerdere jaren worstel ik als belegger met een focus op bedrijven me een groeiend dividend met de uitdaging om ook ruimte te maken om technologie bedrijven toe te voegen aan mijn porfolio.

Hier heb ik grote moeite mee om een aantal redenen:

  • Ik moet veel meer lezen over een bedrijf om te snappen waarmee de omzet wordt verdiend
  • Ik heb moeite met het snappen waarom een tech-bedrijf zo’n hoge koers heeft
  • Het vergt veel tijd om andere bedrijven te vinden dan de alleen de populaire bedrijven waar de analisten graag over schrijven
  • Ik voel een drempel om bedrijven te kopen waar het verlies meegroeit met de omzet

Ondanks bovenstaande drempels heb ik het afgelopen jaar toch 6 kleine aankopen gedaan. Ik ben hier vaak in eerste instantie uitgegaan van technologie die ik in mijn eigen leven thuis of op kantoor tegen kom, zodat ik makkelijker een gevoel krijg bij het verdienmodel van een bedrijf.

Model

Ik probeer werk nog aan een spreadsheet waarmee ik makkelijk een paar scenario’s probeer door te rekenen voor tech bedrijven om een gevoel bij de waardering te krijgen. Doel is niet om een supergrote spreadsheet te maken met een geschatte waardering voor over 10 jaar, maar om een gevoel te krijgen waar een bedrijf kan staan qua omzet en winst bij een gemiddeld, positief en negatief scenario.

Hiervoor ben ik nog bezig met het verzamelen van data van tech bedrijven die de afgelopen 10 jaar hard zijn gegroeid en om deze data om te zetten in parameters die ik kan gebruiken om gegevens van jongere groeibedrijven door te rekenen. Enorm leuk om met deze data te stoeien, maar ik ben er hier nog niet met dit model, maar het is wel een verbreding van mijn kennis door op deze manier naar cijfers te kijken van een ander soort bedrijf dan dat ik gewend ben.

In de volgende 6 bedrijven heb ik een positie die past in het groeideel van mijn portfolio.

Netflix:

Netflix zal bij de meeste lezer bekend zijn als de aanbieder van online films, series en documentaires. In het groeideel van mijn porfolio is dit één dit bedrijf het meest volwassen. Inmiddels wordt er bijna $2 miljard winst gemaakt op een omzet van ongeveer $20 miljard.

Wel was er over 2019 nog een negatieve cashflow. In 2019 is er per saldo meer uitgegeven aan het ontwikkelen van content dan dat er aan cash is binnengekomen. Dit lijkt in 2020 te veranderen. Over de eerste 9 maanden is de cashflow positief.

Netflix zit naar mijn mening in een fase dat extra omzet ook gelijk extra winst gaat opleveren, omdat de contentbasis op order is en het ontwikkelbudget niet steeds verder wordt verhoogd naarmate er meer klanten zijn.

Wel is Disney stevig aan de weg aan het timmeren met Disney+ en dit kan een impact hebben op de toekomstige groei. Zelf vind ik de content van Disney op dit moment nog niet voldoende om alleen daar klant te zijn, maar het is wel knap hoe hard Disney+ is gegroeid in een korte periode.

Zoom Communications:

Met Zoom heb ik de grootste klapper gemaakt dit jaar met een winst van 40%. Zoom is een aanbieder van software waarmee online vergaderingen gefaciliteerd worden. Zoals velen had ik de diensten van Zoom tot dit Corona jaar nog nooit gebruikt. Zoom is dit jaar ook hard gegroeid en profiteert van het vele thuis werken.

Over de eerste 9 maanden van het boekjaar is de omzet 4x zo hoog als in het voorgaand jaar.

Bij Zoom is het vooral van belang dat er doorgegroeid kan worden. Het risico bestaat er gelijk ook uit dat nieuwe klanten uit de coronaperiode straks weer zonder deze tool kunnen. Zelf verwacht ik wel dat thuiswerken blijft en dat er dus ook blijvend behoefte zal zijn naar vergadersoftware die dit ondersteund.

Veeva Systems:

Veeva is actief in de cloud-computing en is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen aan healthcare en pharma bedrijven. Veeva is bijvoorbeeld goed in het opslaan en verwerken van testdata met betrekking tot medicijnonderzoek.

Grote bedrijven als Bristol Myers Squibb, Roche en AstraZeneca zijn klant.

De omzet is inmiddels ruim $1 miljard en hier wordt grofweg een derde nettowinst op gemaakt. Veeva Systems heeft een prachtig product, daar heb ik geen twijfels over, maar de een aandeel wordt wel verkocht voor meer dan 100x de winst.

Fastly:

Ook Fastly is net als Veeva Systems actief in de cloud-computing, maar waar Veeva Systems gespecialiseerd is in oplossing voor healthcare en pharma bedrijven is Fastly gespecialiseerd in content-delivery (streaming) en beveiliging van websites.

Bekende klanten van Fastly zijn bijvoorbeeld Vimeo, Shopify, Slack, Pinterest en Twitter. Fastly helps people stay better connected with the things they love, is het motto van Fastly. Fastly heeft dus als doel dat klanten makkelijk, snel en veilig een website kunnen bereiken en gebruiken.

Waar Veeva Systems als bedrijf al winst maakt en er dus naar de koerswinstverhouding gekeken kan worden is dit bij Fastly nog niet het geval. Fastly verdubbeld ongeveer elke 2 jaar in omzet, maar maakt nog verlies. Ik vind dit bedrijf dus wel gelijk moeilijk te snappen dan Veeva, omdat ik hier geen idee heb van welke marges uiteindelijk gemaakt kunnen worden.

Dit is dus vooral een positie met als basis de omzetgroei als bewijs dat er vraag naar de markt is naar de diensten die worden aangeboden.

Datadog

Weer een bedrijf waarbij het me moeite kost om de dienstverlening even makkelijkin een paar zinnen uit te leggen. Datadog is een software-as-a-service (SaaS) bedrijf met een focus op het aanbieden van een platform waarmee de performance van allerhande technologie gemonitord en geanalyseerd kan worden.

Dit kan gaan van dashboards, geautomatiseerde alerts als een proces traag verloopt, data verwerken van allerlei netwerken. Dit kunnen websites of apps zijn, maar ook volledige bedrijfsnetwerken.

Maersk, Shell, Comcast, 21st Century Fox zijn een aantal grote klanten van Datadog. De omzet van Datadog is de afgelopen 2 jaar verdrievoudigd. Er wordt nog geen winst gemaakt, maar Datadog is wel in staat om het verlies relatief beperkt te houden. Dit is interessant, want bij verdere groei van het bedrijf kan dit dus snel omslaan in een winst.

Ook hier is de waardering hoog net zoals bij veel andere van deze bedrijven. Datadog zal over 2020 net iets minder dan $600 miljoen omzet maken, maar kent wel een beurswaarde van $30 miljard.

Docusign:

Docusign levert de infrastructuur rondom het electronisch/digitaal ondertekenen van documenten. Docusign faciliteert dus het proces rondom een eHandtekening op manier. Qua cijfers is Docusign vergelijkbaar met Fastly. De omzet verdubbeld de laatste 2 jaar, maar er wordt wel een een fors verlies geleden op de omzet.

Deze dienst vind ik van een grote toegevoegde waarde, want het is mij persoonlijk altijd een doorn in het oog geweest dat het krijgen of zetten van handtekeningen op kantoor zo’n tijdrovend proces is. Niemand vind dit leuk en het is altijd waar in de organisatie een document op de stapel ligt in afwachting op een handtekening. Met de technologie van Docusign kan dit digitaal en geautomatiseerd.

In tegenstelling tot Fastly waar het verlies meegroeit met de omzet, is het verlies van Docusign gehalveerd. Net als bij andere tech bedrijven is de waardering hoog. Docusign is $46 miljard waard bij een omzet van naar schatting $1,3 miljard over 2020.

Slotsom

Alle bovenstaande posities zijn klein, omdat ik echt verwacht nog leergeld te moeten betalen bij dit soort bedrijven. Het doel is wel om rond de 10% van mijn geld in dergelijke bedrijven te hebben zitten. Dit zou ik waarschijnlijk initieel beter kunnen doen door ETF’s te kopen die puur in dergelijke bedrijven investeren, maar dat past niet bij mijn beleggingsprofiel.

Dan ga ik investeren in een ETF waarvan ik niet snap wat de bedrijven doen en dat vind ik zelf vaak belangrijk en ik vind het ook leuk om me hierin te verdiepen.

In mijn dividendportefeuille zijn Lam Research en Qualcomm de grootste 2 posities. Deze posities zie ik ook als technologie, maar dit zijn wel bedrijven die qua levenscyclus in een veel volwassenere fase zitten dan de 6 bedrijven die ik hierboven beschrijf. Er worden bij Lam Research en Qualcomm inmiddels mooi groeiend dividend uitgekeerd.

Ik ervoor gekozen om een kleine selectie van bedrijven te maken in met diensten waarvan ik kan begrijpen dat deze een toegevoegde waarde hebben voor klanten. Ik heb hierin ook geprobeerd om een mix te krijgen van bedrijven die al wel winst maken als van bedrijven die nog in fase zitten dat verlies gemaakt worden, zodat ik ervaring kan opbouwen met de cijferontwikkeling en hiervan kan leren.

Deze kennis kan ik dan gebruiken om langzaam mijn blootstelling aan dit soort bedrijven te laten toenemen. Dit blijft wel moeilijk als afgestudeerd bedrijfseconoom ben ik enorm uit mijn comfortzone als het gaat over bedrijven die een hele hoge waardering hebben bij lage omzetten en marginale winstgevendheid.

Dividend update december: thuiswerken en lockdown

December, wat een maand:

De laatste maand van het jaar is voor mij als controller altijd een erg drukke maand, omdat mijn collega’s en ik druk bezig zijn om de jaarafsluiting voor te bereiden. Dit jaar is dit proces hectisch verlopen. Dit komt vooral door de lockdown.

Ik werk bij een winkelbedrijf. Halverwege december hadden we een redelijk beeld van de jaarcijfers, maar toen werd de lockdown inclusief verplichte sluiting van veel winkels aangekondigd. Wij hadden het geluk dat onze winkels open mogen blijven, maar doordat andere winkels dicht waren én er door hamsteren veel meer klanten over de vloer kwamen schoot de omzet omhoog.

Door het hamsteren merken we dat vooral de supply chain onder druk staat. Er is bijvoorbeeld echt genoeg toiletpapier aanwezig in de distributiecentra en de fabrieken produceren en leveren om dagelijkse basis meer. Door het hamsteren ontstaat enorme piekbelasting in de supply chain waardoor het soms moeilijk is om de handel vanuit magazijnen in de winkel te krijgen. Door de onvoorspelbare omzet bestond het laatste deel van december uit het constant opnieuw inschatten en aanpassen van bijna alle regels in een P&L. Stiekem ook uitdagend, want ik werk al 19 jaar bij hetzelfde bedrijf en dit jaar gebeuren dingen die nooit eerder zijn gebeurd en dat levert zakelijk vaak nieuw werk op waarvan ik wel extra energie krijg.

Privé merk ik dat thuiswerken ook lastiger is als werkdruk hoog is en er veel incidentele meetings zijn. Bij geplande meetings valt onderling prima af te stemmen wie waar gaat zitten, maar bij veel tussendoortjes levert dit soms frictie op. Het blijft behelpen thuiswerken, zeker in januari waarbij online lessen het nog lastiger maken voor iedereen om rustig te werken of de lessen te kunnen volgen.

Dividend december

In december heb ik net niet de €100 aangetikt, want ik heb in totaal €97,07 aan dividend ontvangen. In totaal hebben 7 bedrijven een dividend uitgekeerd en zijn het deze maand de pijpleidingen van Enbridge en de pillendraaiers Gilead Sciences en Pfizer die de top 3 vormen.

Het was deze maand voor mij een verassing om een betaling van Electronic Arts (EA) te zien, want het was de eerste keer dat dit bedrijf dividend heeft uitgekeerd. Heel leuk, want ik ken EA al vanuit mijn pubertijd als liefhebber van hun games. Zo kwam ik bij het verhuisklaar maken van de zolder nog een oude cd tegen van Fifa 99.

Dividend update

Enbridge31,18
Gilead Sciences16,59
Pfizer15,77
Royal Dutch Shell13,86
Qualcomm10,61
Aflac7,67
Electronic Arts1,39

Transacties:

Dividend verhogingen:

In december zijn er een aantal dividendverhogingen geweest. Dit is opsteker na alle maanden waar het stil was qua dividendnieuws of waar bedrijven hun dividend verlaagde of kozen om totaal geen dividend meer uit te keren.

Deze maand zijn het niet de meest grote verhogingen, maar wel verhogingen die zorgen dat het dividend met iets meer dan de inflatie wordt verhoogd. Niks mis mee!

Het jaar zit erop, de teller staat weer op nul. Volgend jaar zal mijn dividendinkomen in de eerste maanden lager zijn dan in 2020, doordat ik mijn portefeuille behoorlijk heb verkleind door de koop van een nieuwe woning.

Volgend jaar na de verhuizing en oplevering van onze huidige woning ga ik vermoedelijk gefaseerd weer een deel van de spaarrekening naar de aandelen portefeuille overboeken, maar nu kies ik ervoor om hogere buffers te hebben om tegenvallers in welke kosten dan ook met betrekking tot de verbouwing makkelijk op te kunnen vallen zonder het probleem te hebben dat beurskoersen niet gunstig zijn op dat moment.

Hoeveel en hoe ik dit volgend jaar ga doen zie ik dan wel weer. Op naar een nieuw jaar waarin Corona hopelijk een veel mindere impact op onze levens heeft dan nu!

Nestlé gekocht, Unilever verkocht vandaag

Gisteren heb ik mijn laatste 2 transacties van dit jaar gemaakt. Ik heb al mijn aandelen Unilever verkocht en hiervoor in de plaats aandelen Nestlé aangeschaft.

Waarom deze wissel:

Dit is de uitkomst van een review die ik eens per halfjaar uitvoer op bedrijven waar ik een positie in heb. In dit geval heb ik een wisseling doorgevoerd op basis van een onderzoek naar de waarde van merken. Ik heb hier 2 rapporten over gelezen en tijdens het boodschappen doen zelf een mini onderzoekje gedaan in de supermarkt.

Van de 10 belangrijkste merken van Unilever en Nestlé heb ik gekeken op welke positie deze op de schappen staan. Hier zie ik vaak dat merken van Nestlé (bv. Nescafé, Kit Kat,Nestea) bijna altijd op ooghoogte in de schappen staan. Terwijl merken van Unilever (bv. Dove, Lipton, Axe) ongeveer 50/50 op ooghoogte staan.

In het supermarktschap is het op ooghoogte staan belangrijk voor een product, omdat dit de posities zijn waar een klant het meest naar kijkt en dus sneller geneigd is dit product te kopen.

Deze switch verlaagd met dividendinkomen volgend jaar met ongeveer €5 door een lager dividend en een hogere bronbelasting. Wel verwacht ik op de langere termijn hier meer groei in zowel het dividend als de koers.

Bronbelasting:

Ik ga hier onderzoek doen om te zien hoe en of het mogelijk is om een deel van de bronbelasting terug te vragen van de belastingdienst in Zwitserland, want ik heb best veel Zwitserse bedrijven op mijn watchlist staan die ik nu vaak lager in de ranking zet vanwege de 35% bronbelasting in Zwitserland.

De eerste 30 minuten zoeken heeft nog geen bruikbare informatie opgeleverd over het doe terugvragen van dividendbelasting uit het Zwitserland. Op dit moment is het met 1 positie ook niet direct de moeite waard om een teruggaaf aan te vragen. Ooit moet ik me hier in verdiepen, want ik heb Givaudan, Geberit, Roche en Lindt Chocolade. Al is de aandelenprijs bij Lindt van bijna 9000 CHF zonder splitsing geen optie voor mij.

Store Capital dividend +3%

Store Capital heeft het kwartaaldividend met 1 dollarcent verhoogd van $0,35 naar $0,36. Dit is een verhoging van 3%.

De afgelopen jaren was de dividendverhoging van Store Capital 2 cent. De verhoging dit jaar is dus half zo hoog als in voorgaande jaren. Aan de andere kant is dit voor een investeerder in winkel en restaurant vastgoed in deze tijden nog een prima verhoging.

Op basis van het nieuwe dividend komt de yield van Store Capital uit op 4,2%.

Aangezien ik 50 aandelen Store Capital heb stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met $2.

Pfizer verhoogt dividend met 3 procent

Pifzer heeft aangegeven het dividend te verhogen met 3% naar $0,39 per kwartaal. Het nieuwe dividend gaat uitgekeerd worden vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Op basis van de 50 aandelen Pfizer in mijn portefeuille stijgen mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten met $2,00.

Op basis van de huidige koers is het dividendrendement van Pfizer op dit moment 4,19%.

Koop 30 aandelen NN Group

Deze week heb ik mijn laatste transactie van 2020 uitgevoerd door 30 aandelen van de verzekeraar NN Group te kopen. Tegen een gemiddelde prijs van €34,86 inclusief transactiekosten heb ik de aandelen gekocht.

NN Group maakt normaal gesproken 2x per jaar een dividend uit. Grofweg een derde wordt als interim dividend uitgekeerd in september en een slotdividend van ongeveer twee derde wordt in juni uitgekeerd als afsluiting van het vorige boekjaar.

Gezien Corona heeft NN Group in eerste instantie dit jaar geen slotdividend over 2019 uitgekeerd, maar bij de betaling van het interim dividend is in 1x €2,26 uitgekeerd. Dit bedrag is een combinatie van het slot- en interim dividend samen. Dit geeft een dividendrendement van 6,5%.

Naast het uitkeren van dividend heeft is NN Group ook van plan om jaarlijks voor €250M aan eigen aandelen in te kopen. Bij de huidige waarde van het bedrijf is dit ongeveer 2% van de bedrijfswaarde per jaar.

Ik heb NN Group al lang op mijn lijst staan om te kopen en in december besloten om dit bedrijf toe te voegen aan mijn portefeuille.

Dividendontwikkeling NN Group:

Met de aankoop van 30 aandelen NN Group stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen naar verwachting met €67,80.

Toetsing aan mijn beleggingscriteria:

Yield > 2,5%Ja6,5%
Gem dividendgroei > 10%Ja14,7%
Payout < 65%Ja53%
PE ratio < 20Ja8,4
ROE > 10%Nee4,2%
Koers vs 52 week High < 85%Nee94%
Op de US Dividend Green List van DeGiroJanvt

Electronic Arts start met het uitkeren van een kwartaaldividend van $0,17

In het overzicht met dividend betalingen die onderweg zijn zie ik deze week dat Electronic Arts ex-dividend is gegaan. Normaal gesproken niets bijzonders, maar in het geval van Electronic Arts was het verassing, want dit aandeel heeft nog nooit een dividend uitgekeerd. Electronic Arts heb ik in mijn portefeuille zitten als groeiaandeel en niet als dividend aandeel. Het is dus een mooie opsteker dat dit bedrijf start met het betalen van dividend.

In november heeft EA aangegeven dat ze starten met het uitkeren van $0,17 per kwartaal. Dit geeft een jaarlijks dividend van $0,68. Dit geeft bij de huidige koers een dividend yield van 0,49%.

Naast het dividend is aangegeven dat voor $2,6 miljard aan aandelen ingekocht en ingetrokken gaat worden. Bij de huidige waarde van EA gaat dit om 6,4% van de uitstaande aandelen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de prijs waartegen aandelen worden ingekocht.

Ik heb op dit moment 10 aandelen Electronic Arts. Door te starten met het uitkeren van dividend stijgt mijn jaarlijks verwachte dividendinkomen met $6,80.

Enbridge verhoogt het dividend met 3,1%

Enbridge heeft aangegeven het dividend met 3,1% te verhogen van C$0,81 naar C$0,835 per kwartaal. Dit is lager dan de 9,8% dividend verhoging van vorig jaar, maar stil nog een mooie stap in deze tijden.

Ik heb 60 aandelen Enbridge. Door deze dividendverhoging stijgt mijn verwacht jaarlijkse dividend inkomen met C$6.

Het dividendrendement Enbridge na verhoging van het dividend komt uit op 7,8%.

Dividend update november

November is weer een maand geweest waarin weer permanent is thuisgewerkt. Het is toch weer behoorlijk wennen om de hele week vanuit huis te werken. Dit komt vooral doordat zowel mijn vriendin als ik vanuit huis werken.

Dit is vooral best gezellig, want we hebben nu de tijd om samen een kop koffie tussendoor te drinken en kunnen rond lunchtijd gezellig de hond uit laten. Aan de andere kant is het wel lastig om goed af te stemmen wie wanneer in een overleg gaat. Allebei hebben we regelmatig een meeting en wordt er regelmatig telefonisch gebeld.

Het is lastig om gelijktijdig in bespreking te gaan en het kan ook lastig zijn om te concentreren wanneer iemand anders in een online overleg zit. Onbewust ga ik dan toch meeluisteren en me minder op mijn eigen werk concentreren.

Dit hadden we voorheen prima opgelost door allebei een dag of 2 wel naar kantoor te gaan, maar in de huidige lockdown hebben beide werkgevers het kantoorbeleid een stuk strenger geformuleerd dan in de eerste lockdown.

We hebben dit jaar een nieuw huis gekocht, maar de oplevering is pas in juni en pan vanaf dat moment kunnen we veel beter beide vanuit huis werken zonder elkaar teveel dwars te zitten. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat het tegen die tijd grotendeels voorbij is met Corona en dat het zowel zakelijk als privé weer mogelijk is om beslissingen te maken zonder rekening te moeten houden met besmettingsgevaar.

In November heb ik van 4 bedrijven dividend ontvangen. Misschien moet ik eigenlijk 5 zeggen, want door de afsplitsing van Upjohn door Pfizer heb ik 6 aandelen Viatris ontvangen met een waarde van €83. Deze aandelen heb ik verkocht aangezien ik een positie van €83 niet de moeite waard vind om aan te houden. In totaal heb ik €45,35 aan dividend ontvangen.

Dividend update

AT&T18,66
AbbVie13,81
Synchrony Financial9,19
Unilever3,69

Aankopen

Ik heb de volgende 2 aankopen gedaan in november:

Naast deze 2 aankopen heb ik ook 6 aandelen Viatris verkocht.

Dividendverhogingen:

Ik had deze maand ook het dividend van Pfizer verwacht, maar ik zie bij DeGiro dat deze pas op 1 december wordt uitgekeerd en ik tel deze dus niet mee in de cijfers van deze maand.

Na vele maanden heb ik ook de pagina met de samenstelling van mijn portefeuille aandelen weer eens bijgewerkt.